HOME Kontakt
Home
O Firmie
Usługi Księgowe
Partnerzy
Kontakt

 

Biuro Rachunkowe Alicja Maniera powstało w 1993 roku. Działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz świadectwa kwalifikacyjnego Ministra Finansów (Dziennik Urzędowy MF z 1998 r. Nr 13 poz. 53).

Posiadamy dwa obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz z tytułu doradztwa podatkowego.

Biuro Rachunkowe przestrzega zasady poufności danych, jak również przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych.

Biuro współpracuje i korzysta z usług biegłych rewidentów oraz specjalistów prawa pracy. Nasi klienci to głównie małe i średnie firmy: handlowe, usługowe, budowlane, transportowe, obsługujemy też osoby fizyczne uzyskujące dochody np. z wynajmu lokali.

Prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzimy komputerowo. Sporządzamy bieżącą archiwizację danych. Sprzęt komputerowy serwisowany jest przez wyspecjalizowaną firmę. Sprawna organizacja biura zapewnia zróżnicowaną i indywidualną obsługę
w zależności od potrzeb klientów.

 

© copyright 2006 designed by artm